mainlogo
  Serving the Children of the World™ www.kiwanis.nl

Welkom op de website van de Kiwanis Club Brunssum

De eerste Kiwanis Club is op 21 januari 1915 in Detroit, Michigan, opgericht door Allen Simpson Brown en Joseph G. Prance.
De naam KIWANIS komt van de woorden "NunKee-wan-is" (Ochipew Indianen - Detroit). Voor deze uitdrukking zijn verscheidende malen verschillende vertalingen gevonden. In Nederland wordt de naam Kiwanis tegenwoordig graag uitgelegd als "Laat zien wie en wat je bent" en "Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden".
Kiwanis is een organisatie toegewijd aan het principe van dienstverlening; tot het bevorderen van 't individuele, gemeenschappelijk en nationale welzijn; en tot het versterken van de internationale welwillendheid. De Kiwanis richten zich voornamelijk op goede doelen voor kinderen.

Kiwanis Club Brunssum is op 19-01-1990 opgericht.
Wij vergaderen de 4de maandag van de maand vanaf 19 uur in ''Au Jardin des Charpentiers'' Steenweg 6, 6447 BP Merkelbeek (Onderbanken). Tel. 046-4421284.

Geschiedenis van Brunssum

fotoBrunssumerheide

Brunssum is een van de oudste plaatsen in ons land waar mensen zich vestigden. Dat gebeurde in de oertijd, ergens tussen 10.000 en 4.000 jaar voor Christus. De eerste bewoners, die in het Stenen Tijdperk leefden, kwamen oorspronkelijk uit het gebied van de Donau (vermoedelijk uit het tegenwoordige Hongarije en Oostenrijk). De Brunssummerheide was een gunstige vestigingsplaats. Men vond hier een gedeeltelijk open heide, grotendeels omringd door moerassen. De naaste omgeving was gemakkelijk te overzien, zodat men bij naderend gevaar tijdig was gewaarschuwd. De moerassen vormden een natuurlijke beschermende ringwal. Heldere bronnen op de heide zorgden voor het drinkwater.
Omstreeks een halve eeuw voor Christus kwamen de Romeinen naar ons land en bleven er meer dan vier eeuwen. Velen vestigden zich voorgoed in Zuid-Limburg en dus ook in Brunssum. Het waren de Romeinen die ontdekten dat van de klei van de Brunssummerheide nuttig gebruik kon worden gemaakt. Er ontstond een keramische industrie, die tot na de Middeleeuwen is blijven bestaan. De hier gebakken producten werden tot diep in Duitsland en Frankrijk verhandeld. Zo raakten de Brunssummers vroeg vertrouwd met handel en industrie.

foto
Vijverpark, centrum Brunssum

In de 18e eeuw werden de Zuidelijke Nederlanden- en daaronder ook Brunssum - ingelijfd bij Oostenrijk. De Oostenrijkse tijd eindigde met de Franse Revolutie. In die tijd bestond gedurende meer dan een halve eeuw in het Land van Valkenburg een bloeiende industrie en handel onder de naam "Ambacht van den Eijzeren". Brunssum was het centrum van deze typische huisindustrie. De ijzeren gebruiksvoorwerpen werden verkocht in grote delen van Europa, tot in Spanje en Portugal. Deze ijzerindustrie was van grote betekenis. Op een gegeven moment verschafte de industrie werk aan in totaal 543 arbeidskrachten. In het midden van de achttiende eeuw werd alleen al in Brunssum jaarlijks circa 200.000 pond ijzer verwerkt. In 1796 was het "Ambacht van den Eijzeren" zo goed als verdwenen. Brunssum had toen 672 inwoners boven de twaalf jaar. Daaronder waren slechts twee smeden en een slotenmaker.
Op 1 oktober 1795 was het Land van Valkenburg als een deel van het departement van de Nedermaas ingelijfd bij de Franse Republiek. Het gevolg daarvan was dat het graafschap Amstenrade en Geleen, waartoe Brunssum behoorde, ophield te bestaan. Brunssum werd het jaar daarop, op 31 augustus 1796, officieel tot gemeente verheven.
Gedurende de gehele 19e eeuw bleef Brunssum een rustig kerkdorp, dat rond 1900 niet meer dan 1200 inwoners telde. In het begin van de twintigste eeuw begon ook voor Brunssum een nieuw industrieel tijdperk. De reeds eeuwenlang in Zuid-Limburg op bescheiden schaal uitgeoefende mijnbouw ontwikkelde zich door de sterk toegenomen vraag naar steenkool snel tot een grootindustrie, waarbij elf moderne mijnzetels ontstonden. In Brunssum kwam de staatsmijn Hendrik. Door de exploitatie van die kolenmijn -van 1918 tot 1966- ontwikkelde de Brunssumse bevolking zich naar een internationale samenstelling. De mijnen brachten ook welvaart en een stormachtige bevolkingsgroei. In die jaren van industriële voorspoed werden woonwijken uit de grond gestampt en ontwikkelden zich bloeiende winkelstraten.

foto
Gemeentehuis

foto

Brunssum tijdens de Parade 2004